aktuality
o cms
knihovna
projekty
přednášky a konference
kontakty
 

Knihovna CMS

Při Centru pro studium migrace vznikla oborová knihovna, která má přispět k vědeckému výzkumu a pomoci při studiu fenoménu migrace, integrace a souvisejících sociálních jevů. Lze zde nalézt odborné publikace a periodika s relevantní tématikou, jak z hlediska sociálních a socio-ekonomických věd, tak z hlediska filosofie, religionistiky a teologie. Literatura je kromě českého také v cizích jazycích převážně v anglickém a německém. 

Knihovna bude přístupná všem, kteří mají vědecký či osobní zájem o problematiku migrace a s ní související disciplíny.

Knihy a periodika je možné vyhledávat v centrálním katalogu UK (srov. Katalog knihovny CMS).

Knihovna je dostupná po domluvě (migration(at)ktf.cuni.cz).

 

Periodika

  • Dingir
  • Etnologický časopis
  • International Migration
  • International Migration Rewiew
  • Migration News
  • Ost West Europäische Perspektiven
  • Sociologický časopis
  • Servir
  • Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik

 

Katalog knihovny CMS        Seznam knih

 

Novinky v knihovně CMS

Stephen Castles, Mark J. Miller, The Age of Migration. Fourth Edition, revised and updated, The Guilford Press; Fourth Edition edition (January 14, 2009)

 

Ayhan Kaya, Islam, Migration and Integration: the Age of Securitization, Palgrave Macmillan (May 12, 2009)

 

Frank Gesemann, Roland Roth (Hg.), Lokale Integrationspolitik in der Einwanderungsgesellschaft: Migration und Integration als Herausforderung von Kommunen, Wiesbaden 2009

 

Christoph Butterwege, Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung: Migrations-, Integrations- und Minderheitenpolitik, 4. aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2009

 

Compendium of International Migration Law Instruments, Asser Press (November 5, 2007)

 

International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis (IMISCOE Research), Amsterdam University Press; New Ed edition (December 10, 2008)

 

Jef Husmans, The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, Routledge; 1 edition (April 11, 2006)