aktuality
o cms
knihovna
projekty
přednášky a konference
kontakty
 
 

přednášky a konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecké kolokvium – Monoteistická náboženství a stát

V rámci grantu bylo dne 29. dubna 2009 na KTF UK zorganizováno vědecké kolokvium s názvem "Monoteistická náboženství a stát". Kolokvium reflektovalo následná témata:

 

1. Monoteistická náboženství a stát v posvátných knihách a prvopočátcích

Mireia Ryšková: Postoje starozákonního židovstva a křesťanů novozákonní doby ke státní moci v zrcadle biblických textů a historických faktů; Denisa Červenková: Athény a Jeruzalém. Církev a stát v prvních křesťanských staletích; Mlada Mikulicová: Umma v Koránu a v Medínské ústavě

2. Monoteistická náboženství a stát v dějinném vývoji

Tomáš Petráček: Židovství a liberální stát a Katolická církev a liberální stát 1789-1945; Hanuš Nykl: Synodální církev, impérium a ruská inteligence v 19. století; Karel Sládek: Pravoslaví a stát ve 20. století; Jiří Piškula: Protestantské církve a totalitní stát v Československu; Albert-Peter Rethmann: Islám a liberální stát

3. Křesťanská nauka ve vztahu ke státu

Libor Ovečka: Vztah křesťanů ke státu v české morální teologii 1884-1948; Petr Štica: Pojetí státu v sociálním učení (katolické) církve po 2. vatikánském koncilu; Gregor Buss: Náboženská přesvědčení a demokratické diskurzy; Jiří Kašný: Církev - právo - liberální stát

 

 

 

 

Přednáška – Dr. Lea Ackermannová: Obchod s lidmi v globalizovaném světě

21. května 2008

Lea Ackermann je ředitelkou mezinárodní organizace SOLWODI (Solidarity with women in distress! - Solidarität mit Frauen in Not) věnující se humanitární činnosti, praktické pomoci obětem násilí a obchodu s lidmi. Překlad do češtiny zajištěn.

 

 

 

 

Přednáška – Prof. Dr. Adel Theodor Khoury: Má dialog s islámem dnes ještě šanci?

9. května 2008

Přední světový odborník na islám, religionista, teolog, překladatel Koránu a dlouholetý vedoucí Religionistického institutu na Katolické teologické fakultě v Münstru se ve své přednášce věnuje otázkám současného dialogu s islámem a jeho možností. Přednáška je tlumočena. Překlad do češtiny zajištěn.

 

 

 

Islám v českých zemích (přednáškový kurz) – říjen až prosinec 2007

V rámci celoživotního vzdělávání byly prosloveny přednášky předních odborníků na problematiku islámu. Zastoupeni byli rovněž zahraniční odborníci z Francie a Itálie:

10. 10. 2007 – Přítomnost muslimů v současné české společnosti (Prof. Luboš Kropáček, FF UK)

17. 10. 2007 – Dějiny islámu (Prof. Luboš Kropáček, FF UK)

31. 10. 2007 – Islám a kultura (Prof. Zuzana Lehmannová, Ing. Yvona Šabacká, VŠE)

7. 11. 2007 – Islám a fundamentalismus (Doc. Pavel Hošek, ETF UK; Dr. Vladimír Sáňka)

21. 11. 2007 – Lidská práva v islámu (Prof. Maurice Borrmans, Lyon – Řím)

28. 11. 2007 – Náboženská identita křesťanů a muslimů (Dr. Valentino Cottini, Papežský institut arabistických studií a islamistiky, Řím)

5. 12. 2007 – Panelová diskuse (prof. Albert-Peter Rethmann, Ing. Jan Kasal, Msgre. Václav Malý, Mgr. Lukáš Jelínek)

 

 

 

 

Přednáška – Prof. Matthias Augustin: Kořeny teror(ism)u

29. listopadu 2007

 

 

 

 

 

Kulatý stůl – Vliv náboženských aktivit na integraci v národnostně smíšených lokalitách

14. března 2007

Kulatý stůl odborníků věnujících se pastoraci v romských komunitách a mezi Romy. V rámci kulatého stolu byly předneseny závěry výzkumu CMS, které byly diskutovány odborníky a duchovními pracujícími v pastoraci (viz projekty).

 

 

 

 

Přednáška – Prof. DDr. Paul Zulehner: Evropské hodnoty a křesťanské církve

11. ledna 2007

Přední odborník na pastorální teologii a sociologii náboženství, profesor na vídeňské univerzitě, přednese přednášku na jedno z aktuálních témat současnosné evropské společnosti. Překlad do češtiny zajištěno.

 

 

 

 

Konference – Náboženství – Identita - Evropa

1. až 4. prosince 2006

Za účasti např. prof. M. Gabela (Universität Erfurt), prof. T. Weclawskiho (Univerzita Adama Mickieweicze Poznaň), prof. A.-P. Rethmanna (KTF UK Praha).

 

 

 

 

Kolokvium – Setkáváme se v různosti? Religiozita Vietnamců v České republice

24. října 2006

V rámci kolokvia byly předneseny a diskutovány závěry výzkumu „Religiozita vietnamské komunity v ČR“ (viz projekty). Příspěvky přednesly mj. prof. Albert-Peter Rethmann, dr. Eva Pavlíková a Petr Štica.

 

 

 

Konference – Les Fils de la Charité: Migrace z pastoračního pohledu

4. až 8. září 2006

Pětidenní mezinárodní setkání a konference se zabývala migrací z pastoračního pohledu a pastoraci migrantů. Mezi hlavními přednášejícími byl mj. prof. Albert-Peter Rethmann.

 

Mezinárodní konference „Migrační politika v evropském kontextu. Společenské a etické výzvy.“

13.-14. února 2006
Cílem konference bylo propojit a konfrontovat vědecké poznání různých disciplín a přispět tak k ucelenějšímu pohledu na migrační fenomény a situaci migrantů z každodenní perspektivy. Teprve komplexní obraz nám může umožnit přiměřenou volbu prostředků k zhodnocení a utváření migračních a integračních procesů. K jednotlivým tématickým okruhům (mimo jiné koncepce české přistěhovalecké politiky, obchod se ženami a dětmi či nelegální migrace do České republiky, etické principy moderní migrační a asylové politiky) přednášeli odborníci, kteří se již delší dobu podílejí na reflexi současné migrační a azylové politiky (Dana Němcová, Dušan Drbohlav, Albert-Peter Rethmann, Cornelia Bührle/Belgie, Gerhard Kruip/Německo, Markus Babo/Švýcarsko…).